باسال مدیا همراه با ساپلیمنت با کد Basal media with supplement, Amniocentesis, C.V.S.Abortion, 150-901-EL , باسال مدیا همراه با ساپلیمنت با کد Basal media with supplement, Amniocentesis, C.V.S.Abortion, 150-901-EL


باسال مدیا همراه با ساپلیمنت با کد Basal media with supplement, Amniocentesis, C.V.S.Abortion,  150-901-EL
 باسال مدیا همراه با ساپلیمنت CODE: 150-901-EL  Basal media with supplement,Amniocentesis, C.V.S.Abortion
تصاویر
بیشتر
باسال مدیا همراه با ساپلیمنت با کد Basal media with supplement, Amniocentesis, C.V.S.Abortion, 150-901-EL
(0)
(0)
باسال مدیا همراه با ساپلیمنت با کد Basal media with supplement, Amniocentesis, C.V.S.Abortion, 150-901-EL
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
باسال مدیا همراه با ساپلیمنت با کد Basal media with supplement, Amniocentesis, C.V.S.Abortion, 150-901-EL
تعداد عدد
قیمت کالا
تومان
نمودار تغییر قیمت
محصولات مشابه
کلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethaneکلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethane195,000 تومان کلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethane
کلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethane
 فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500 فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500 تومان فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500
فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500
 سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride تومان سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride
سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride
 اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis تومان اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
ترایزول گیبکو 100سی سی  TriZOL invitrogen  کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent ترایزول گیبکو 100سی سی TriZOL invitrogen کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent تومان ترایزول گیبکو 100سی سی TriZOL invitrogen کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent
ترایزول گیبکو 100سی سی TriZOL invitrogen کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent
 پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801  , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801 , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone تومان پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801 , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone
پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801 , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone
قرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicagoقرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicago تومان قرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicago
قرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicago
دفتر مرکزی
تهران

تلفن های تماس
021-66979415
021-66979419
021-66431520
09122947401 : تلفن همراه
ALFAAZMA@GMAIL.COM
telegram
شرکت سازنده