کلرام فنیکول سیگما باکد c3175و Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture , کلرام فنیکول سیگما باکد c3175و Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture


کلرام فنیکول سیگما باکد c3175و Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture
 کلرام فنیکول سیگما باکد c3175و Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture
تصاویر
بیشتر
کلرام فنیکول سیگما باکد c3175و Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture
(0)
(0)
کلرام فنیکول سیگما باکد c3175و Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
کلرام فنیکول سیگما باکد c3175و Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture
تعداد عدد
قیمت کالا
220,000 تومان
مشخصات محصول

مشخصات محصولخواص

دسته بندی های مرتبط
بیش...
خط تولیدBioReagent
فرمپودر
حلالیتH 2 O: محلول 50-500 میلی گرم بر میلی لیتر (محلول موضعی)
 PBS: محلول 500-500 میلی گرم بر میلی لیتر (محلول موضعی)
 راه حل های دیگر نمک: توصیه نمی شود
مناسب بودنمناسب برای کشت سلولی
حالت عملسنتز پروتئین | تداخل می کند
طیف فعالیت آنتی بیوتیکباکتری های گرم منفی
 باکتری های گرم مثبت
 میکوباکتریوم
 مایکوپلاسما

نکات ایمنی


 
سمبل
GHS08 GHS08
کلمه سیگنال
خطر
بیانیه های خطر
H350
اظهارات هشدار دهنده
P201-P308 + P313
تجهیزات حفاظتی شخصی
نمودار تغییر قیمت
محصولات مشابه
کلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethaneکلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethane195,000 تومان کلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethane
کلروفرم مرک آلمان 102431 , Chloroform, Trichloromethane
 فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500 فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500 تومان فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500
فتال بوین سرم گیبکو , Gibco code:10270-106 Fetal Bovine Serum , FBS Gibco Invitrogen سی سی500
 سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride تومان سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride
سدیم بوروهیدرید(سدیم بورهیدرید) مرک آلمان 25 گرمی کد 806372 Sodium borohydride
ترایزول گیبکو 100سی سی  TriZOL invitrogen  کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent ترایزول گیبکو 100سی سی TriZOL invitrogen کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent تومان ترایزول گیبکو 100سی سی TriZOL invitrogen کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent
ترایزول گیبکو 100سی سی TriZOL invitrogen کد026-15596 Invitrogen TRIzol Reagent
 اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis تومان اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
اتیلن گلایکول دی متا اکریلات 818847 ,Ethylene glycol dimethacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
 پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801  , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801 , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone تومان پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801 , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone
پلی کاپرولاکتون مرک کد 802801 , ε-Caprolactone,POLY-Caprolactone for synthesis epsilon-Caprolactone for synthesis 2-Oxepanone 6-Hydroxycaproic acid lactone
قرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicagoقرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicago تومان قرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicago
قرص 100PBS عددی محصول سوئد , Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets Medicago
دفتر مرکزی
تهران

تلفن های تماس
021-66979415
021-66979419
021-66431520
09122947401 : تلفن همراه
ALFAAZMA@GMAIL.COM
telegram
شرکت سازنده